Home  >  Kunst & Cultuur  >  Musea  >  Friesland
 
 

Musea - Friesland


1. 't Achterwurft  Hauwert  48  *  1691 EH Hauwert (gemeente Medemblik)
Dit museum toont de priveverzameling van Fred van Assenbergh: Een uitgebreide verzameling politiepetten en uniformen, maar ook koffiemolens, broodroosters, radio's en fototoestellen zijn te zien. Details...
 
2. 't Behouden Huys  Commandeurstraat  30  *  8881 BA Terschelling-West (gemeente Terschelling)
Gemeentelijk cultuur-historisch museum gevestigd in 2 17e-eeuwse commandeurswoningen. Er zijn onder meer juttersvondsten en zeemanssouvenirs te zien en een replica van 't Behouden Huys, Willem Barentsz’ onderkomen op Nova Zembla. Details...
 
3. 1e Nederlandse Opel Museum  Tijnje (gemeente Opsterland)
Particuliere verzameling Opel oldtimers van 1935 tot 1980, miniatuur modellen, kinderwagens, naaimachines, fietsen en koelkasten. Details...
 
4. Aldfaerserf  Meerweg  4  *  8758 LC Allingawier (gemeente Súdwest-Fryslân)
Museumroute van ca 20 kilometer langs twee authentieke Friese dorpen. Het mini-terpdorp Allingawier vormt het centrum van de route. In Exmorra is de grutterswinkel uit 1885 onderdeel van de route. Details...
 
5. Automuseum Schagen  Lagedijkerweg  1  *  1742 NB Schagen
Kom terug in de tijd toen auto's nog bijzonder waren en niet iedereen in een auto reed. Mensen waren trots op hun kostbare bezit en het ritje op zondagmiddag met de familie in de auto was een beleving. Details...
 
6. De oude bakkerij  Nieuwstraat  8  *  1671 BD Medemblik
Bakkerijmuseum dat toont hoe de bakkers vroeger hun waren maakten en aan de man brachten. Regelmatig vinden er marsepein-, chocolade- en andere demonstraties plaats. Details...
 
7. De Stripe  De Stripe  12  *  9264 TW Eernewoude (gemeente Tytsjerksteradiel)
Skutsjemuseum. Centraal in dit museum staat het leven van een vroegere generatie zeilschippers. Maar ook de kampioenscompetities van SKS en IFKS van vandaag de dag krijgen volop aandacht. Details...
 
8. De Sukerei  Trekweg  8a  *  9104 AB Damwoude (gemeente Dantumadeel)
Op het museumterrein van Openluchtmuseum De Sukerei zijn drie "wâldhúskes" en een oude sûkereifabryk (cichorei-fabriek) herbouwd. Het museum is geopend van begin april tot eind oktober. Details...
 
9. Dekema State  Dekemawe  5  *  9057 LC Jelsum (gemeente Leeuwarderadeel)
Friese State uit de 15e eeuw, ingericht alsof de bewoners even weg zijn. Deze bewoners, een adellijke familie, leefden in de dertiger jaren van de vorige eeuw. Details...
 
10. Duikmuseum Lemmer  Kadijk  15  *  8531 XH Lemmer (gemeente Lemsterland)
Al vroeg in de geschiedenis begon de mens allerlei hulpmiddelen te gebruiken om het verblijf onderwater te verlengen. Een aantal van deze hulpmiddelen is in het museum te bezichtigen. Details...
 
11. Eerste Friese Schaatsmuseum  Kleine Weide  1  *  8713 KZ Hindeloopen (gemeente Súdwest-Fryslân)
Particulier museum, dat de Elfstedentocht-geschiedenis centraal stelt. Het museum heeft een grote collectie schaatsen en sleeën, er is een oude werkplaats, een smederij en een lakkerij. Details...
 
12. Eise Eisinga Planetarium  Eise Eisingastraat  3  *  8801 KE Franeker (gemeente Franekeradeel)
Aan het plafond van de woonkamer van een grachtenhuis bevindt zich het oudste nog werkende planetarium ter wereld. Het werd omstreeks 1780 voltooid door Eise Eisenga en toont tot op de dag van vandaag de actuele stand van de planeten. Details...
 
13. FDN Museum  Minckelersstraat  11  *  8442 CE Heerenveen
Museum gewijd aan het leven en werk van Ferdinand Domela Nieuwenhuis, dominee, vrijdenker, socialist, anarchist en antimilitarist, maar voor alles strijder tegen maatschappelijk onrecht. Details...
 
14. Fogelsangh-State  Kleasterwei  1  *  9297 WR Veenklooster (gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland)
Fogelsangh State is eigenlijk geen museum, maar een opengesteld particulier buitenhuis. het huis herbergt o.a. een collectie Oosters porselein, schilderijen en andere pronkstukken die tot het familiebezit behoren. Details...
 
15. Fries Landbouw Museum  Earnewâld
Tweeduizend jaar agrarische geschiedenis van Friesland. Het museum toont de leef- werk- en woonomstandigheden van de boer tijdens verschillende perioden. Details...
 
16. Fries museum  Turfmarkt  11  *  8911 KS Leeuwarden
Museum dat in 4 presentaties de Friese kunst, cultuur en geschiedenis centraal stelt: verhalen uit de Friese geschiedenis, de zilvercollectie, een opstelling van moderne en hedendaagse kunst en het verzetsmuseum. Details...
 
17. Fries Scheepvaart Museum  Kleinzand  14  *  8601 BH Sneek (gemeente Súdwest-Fryslân)
Museum over de historie van de Friese scheepvaart en scheepsbouw van de 17e tot de 20e eeuw. Aan het museum is ook een oudheidkamer verbonden, waar voornamelijk voorwerpen uit Sneek en omgeving worden getoond. Details...
 
18. HCL  Groenweg  1  *  8911 EH Leeuwarden
In het Historisch Centrum Leeuwarden worden duizenden strekkende meters aan historische documenten, vanaf de Middeleeuwen tot heden, bewaard. Iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van Leeuwarden kan hiervoor terecht bij het HCL. Details...
 
19. Heiligenbeeldenmuseum  Parklaan  20  *  Enkhuizen
In het museum zijn meer dan 140 verschillende heiligen te zien. Van iedere heilige is het levensverhaal te lezen, de weerspreuken en het bijgeloof. Details...
 
20. Het Admiraliteitshuis  Diepswal  27  *  9101 LA Dokkum (gemeente Dongeradeel)
Museum in een aantal historische panden, waaronder het gebouw van de Admiraliteit van Friesland en Groningen uit 1618. De collectie omvat archeologische vondsten, schilderijen, gebruiksvoorwerpen, volkskunst, aardewerk, zilver en textiel. Details...
 
21. Het Hannemahuis  Voorstraat  56  *  8861 BM Harlingen
Centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat de stadsgeschiedenis centraal stelt. In het statige patriciërshuis zijn verschillende instanties gehuisvest waaronder het gemeentemuseum, het archief, de bibliotheek en het filmfonds. Details...
 
22. Hoedenmuseum Zet 'm op  Hornpad  11  *  1619 BP Andijk (gemeente Medemblik)
Particuliere verzameling van zo'n 400 hoeden en alles wat met hoeden te maken heeft. Zoals hoedenspelden, dozen, platen, boeken, tijdschriften enz. Details...
 
23. IJstijden Museum  Schoolstraat  29  *  9285 NE Buitenpost (gemeente Achtkarspelen)
Museum met een collectie archeologische voorwerpen, zwerfstenen, mineralen en fossielen. In de zomermaanden geopend en in de wintermaanden op afspraak te bezoeken. Details...
 
24. It Damshûs  Domela Nieuwenhuisweg  59B  *  9245 VC Nij Beets (gemeente Opsterland)
Openlucht Laagveenderij Museum. Toont hoe laagveenturf werd gemaakt en hoe de veenarbeiders leefden en werkten in de periode van 1863 tot circa 1920. Details...
 
25. It Gysbert Japicxhus  Bolsward (gemeente Súdwest-Fryslân)
Nederlands historisch museum. In het museum wordt op 16 panelen het levensverhaal van de 17de eeuwse Friese dichter en schrijver Gysbert Japicx uitgebeeld. Details...
 
 Volgende pagina
 

 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2021 iiD
Adverteren op deze pagina?