Home  >  Muziek  >  Koren  >  Friesland
 
 

Koren - Friesland


1. 't Scheepstuygh  Schagen
Vijfenveertig zangers vormen een enthousiast shantykoor dat sinds 1996 bestaat. Er worden shanties, forebitters, ankerspil liederen en seasongs gezongen. Details...
 
2. Aan lager wal  Hurdegaryp (gemeente Tytsjerksteradiel)
Het shantykoor heeft 40 bemanningsleden op de rol staan, die geleid worden door een echte bootsvrouw. Het koor heeft een repertoire opgebouwd bestaande uit echte Shanty songs, leuke zeemansliederen en een beperkt aantal fijne meezingers. Details...
 
3. All for One  Leeuwarden
Multicultureel gospelkoor. Details...
 
4. Amelander Shanty Koor  Ameland
Onder leiding van Jan Verbiest, tevens een van de oprichters en ook voorzitter van dit koor, waren de Amelanders als een van de eersten die Shanty’s ten gehore brachten met een kleine groep zoals nu nog steeds de huidige samenstelling is. Details...
 
5. Animato  Leeuwarden
Bij grote producties wordt het theaterkoor begeleid door het Nieuw Philharmonisch Orkest. Details...
 
6. Bluswater Shantykoor Stiens  Wylde Seringhof  2  *  9051 SK Stiens (gemeente Leeuwarderadeel)
Het koor bestaat uit 2 accordeonisten, 1 trekharmonicaspeler en zo'n 30 zangers onder leiding van een vrouwelijke dirigent. De meeste leden hebben een brandweerachtergrond (afkomstig uit Leeuwarderadeel en Leeuwarden). Details...
 
7. Bruzenije  Joure (gemeente Skarsterlân)
Vrouwenkoor Bruzenije (bruisend nieuw) dat begeleid wordt door twee accordeonisten. Aanvankelijk werden er shanty´s gezongen maar ondertussen is het repertoire aanzienlijk uitgebreid en brengt het koor ook Nederlandse en Friese volksliedjes. Details...
 
8. Byzantijns Mannenkoor Frieslan  Drachten (gemeente Smallingerland)
Het repertoire van het BMF, dat a capella wordt uitgevoerd, bestaat voornamelijk uit Slavische kerkgezangen uit de Russische en Byzantijnse ritus. Details...
 
9. Cantate cum Gaudio  Joure (gemeente Skarsterlân)
Christelijk Regionaal Mannenkoor. Details...
 
10. Chr. Mannekoor Westerlauwers  Buitenpost
Het koor bestaat uit ca. 80 leden en repeteert elke donderdagavond in het gebouw van het AOC te Buitenpost. Het repertoir bestaat uit traditionele koormuziek, zowel geestelijke als wereldse, klassiek of modern. Details...
 
11. Chr. Reg. Mannenk. Con Spirito  Zuiderdwarsvaart  41  *  9203 HW Drachten (gemeente Smallingerland)
"Con Spirito" met geestdrift. Het koor is bewust klein van opzet. Bij de samenstelling van de registers wordt bovendien zoveel mogelijk gewerkt aan balans in stem en klankverhouding. Details...
 
12. De Boegspetters  Harlingen
Kent een uitgebreid repertoire: zowel Nederlandstalige meezingers en liedjes uit de 'oude doos', maar ook moderne songs van o.a. Trijntje Oosterhuis en Maggie McNeal. Details...
 
13. De Enkhuizer Sjappetouwtjes  Enkhuizen
Het koor bestaat uit een aantal mensen die er plezier in hebben om zich naast hun normale bezigheden te ontspannen op een min of meer creatieve manier. Details...
 
14. De Peijesjongers  P/a Raai  125  *  9202 HT Drachten (gemeente Smallingerland)
De naam van dit shantykoor is ontleend aan de onvergetelijke ’Peije Rasp’ (Freerk de Jong), muzikaal flierefluiter en laatste speelman van de Friese Wouden. Details...
 
15. Different Sound  Feartswal  14  *  9047 LA Minnertsga (gemeente Het Bildt)
Dames koor o.l.v. Simon Bouma. Bied een afwisselend repertoire. Gekenmerkt door meerstemmige songs, zwingend, zuiverheid en altijd op zoek naar spannende akkoorden. Bestaat op dit moment uit 21 leden. Details...
 
16. Dulle Griet  Enkhuizen
Vrouwelijk shantykoor. Details...
 
17. Edoza  Sneek (gemeente Súdwest-Fryslân)
Interkerkelijk mannenkoor dat zo'n 130 leden uit de hele provincie telt. Christelijke liederen op de eerste plaats zoals o.a. Negro spirituals en koralen. Daarnaast zingt het mannenkoor ook opera, waaronder het wonderschone Slavenkoor uit 'Nabucco' v Details...
 
18. Fammuze  Leeuwarden
Vijftien muzikale en enthousiaste vrouwen die graag laten horen dat er veel mooie muziek is, dat is Fammuze. Details...
 
19. Feanwiven  Heerenveen
Vrouwenshantykoor. Een lekker gek koor, waarbij het plezier voorop staat. Elke twee weken wordt er op woensdagavond gerepeteerd. Details...
 
20. FloraShanty's  Coehoorn van Scheltingaweg   185  *  8442 EZ Heerenveen
Maakt een feestje van hun optredens” kopte eens de krant. Mooiere reclame kun je natuurlijk niet krijgen. Maar het geeft precies aan wat de doelstelling is en wat ze kunnen: het publiek vermaken. Details...
 
21. Frouljuskoar Hjerres  Ureterp (gemeente Opsterland)
Het koor heeft ongeveer 25 leden. De dirigente is Ingrid Beerda-Hütten. Het repertoire bestaat uit vlotte internationale volksliedjes en populaire songs. Details...
 
22. Geref. Drachtster Mannenkoor  Drachten (gemeente Smallingerland)
De leden zijn afkomstig uit de Gereformeerde Kerken van Friesland en daarbuiten. Het repertoire bestaat uit geestelijke muziek zoals psalmen, gezangen en opwekkingsliederen, maar ook uit negro spirituals, volksliederen en Middeleeuwse koormuziek. Details...
 
23. Het Enkhuizer Koor  Enkhuizen
Groot gemengd koor. Het repertoire is vierstemmig en varieert van Nederlandstalige (zee)liederen, tot popsongs en musicalnummers. Gezelligheid staat hoog in het vaandel. Details...
 
24. Interkerk. Mannenkoor Drachten  Drachten (gemeente Smallingerland)
Het koor heeft in de loop der jaren een uitgebreid repertoire opgebouwd, waaronder ook een aantal Friestalige nummers. Er wordt regelmatig medewerking verleend aan kerkdiensten, concerten en andere evenementen. Details...
 
25. It Ljochtbeaken  Haule (gemeente Ooststellingwerf)
Interkerkelijk mannenkoor in shanty stijl. Koor dat zich onderscheidt van andere mannenkoren doordat de meest bekende, christelijke liederen een nieuwe 'sound' krijgen die lekker in het gehoor ligt. Details...
 
 Volgende pagina
 

 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2021 iiD
Adverteren op deze pagina?